2021.OFERTA-Prezentare Colegiul MOTOC-IP

Filiera Tehnologică

 • Liceu zi

Profil resurse naturale şi protecţia mediului specializare industrie alimentară: 

calificarea Tehnician analize produse alimentare – 2 clasecod 341

  calificarea Tehnician în industria alimentară -1 clasăcod 341

  calificarea Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase– 1 clasa- cod 341

calificarea Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală- 1 clasă cod 341

 • Liceu seral

Profil resurse naturale şi protecţia mediului specializare industrie alimentară

  calificarea Tehnician analize produse alimentare

 • Învățământ profesional

Domeniul industrie alimentară 

calificarea Brutar – patiser – preparator produse făinoasecod 603

calificarea Preparator produse din carne şi peşte cod 604

calificarea Operator în industria zahărului și produselor zaharoase – cod 608

calificarea Operator în industria malțului și a beriicod 610

 Domeniul electromecanic 

calificarea Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară cod 547

calificarea Frigotehnistcod 548

Dotari

Colegiul oferă elevilor înscriși la toate formele de învățământ resurse materiale bogate si echipamente IT  de înaltă eficiență întocmai pentru a asigura performanța.

Avem:

 • 20 săli de clasă moderne
 • 3 laboratoare de informatică
 • Laborator de chimie
 • Laborator de fizică
 • Laborator de biologie
 • Cabinet medical
 • Cabinet psihopedagogic
 • Cabinet -Geografie
 • Cabinet Limbi Străine
 • Laboratoare de specialitate
 • Sală de sport
 • Bibliotecă
 • Centru de documentare și informare
 • Cămin

Oferim posibilitatea cazării elevilor din provincie în căminul propriu.